Meesterboete

Home     Boete Indienen   Strafbeschikking    Rijbewijs ingenomen      Contact

EMG Cursus

CBR EMG Cursus – Bezwaar Indienen

Het CBR heeft de bevoegdheid om een Educatieve Maatregel Gedrag (EMG) op te leggen. Als je het niet eens bent met dit besluit van het
CBR, heb je het recht om bezwaar in te dienen. Op deze pagina ontdek je meer over de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen dit besluit en welke gevolgen een EMG cursus met zich meebrengt.

Juridisch Kader

Een EMG cursus wordt opgelegd op basis van artikel 130 van de Wegenverkeerswet. Verdere regels met betrekking tot de begane overtredingen zijn vastgelegd in de Regeling Maatregelen Rijvaardigheid en Geschiktheid 2011.
We zullen je de juridische details besparen en in begrijpelijke taal uitleggen in welke situaties een EMG cursus opgelegd kan worden:

  •     Binnen de bebouwde kom harder rijden dan 50 km/u met een auto of motor; 
  •     Binnen de bebouwde kom, tijdens werkzaamheden, harder rijden dan 31 km/u met een auto of motor;
  •     Binnen de bebouwde kom harder rijden dan 31 km/u met een bromfiets;
  •     Buiten de bebouwde kom meerdere overtredingen begaan tijdens één rit (bijvoorbeeld door rood licht rijden en rechts inhalen).
  •     In tegenstelling tot een Mulderboete wordt een EMG cursus opgelegd aan de bestuurder, niet aan de kentekenhouder.

      Het gebeurt ook regelmatig dat er geen meerdere overtredingen zijn, of dat deze wel zijn begaan maar zonder dat er een sanctie is opgelegd. In dat geval kan er in beginsel geen EMG worden opgelegd.

De Cursus

Het is cruciaal om het cursusgeld op tijd te betalen! Het indienen van een bezwaarschrift leidt niet tot uitstel van betaling en schorst
de maatregel niet. Als je te laat bent met betalen, kan het CBR je rijbewijs ongeldig verklaren. Als het CBR inderdaad je rijbewijs ongeldig verklaart, kunnen we je daarbij helpen, maar voorkomen is altijd beter dan genezen.

Kosten van de Cursus

De kosten voor het opleggen van de cursus bedragen €433,-. De cursus zelf kost €834,- , wat resulteert in een totaalbedrag van
€1267,- . Daarnaast zijn er kosten verbonden aan de eenmalige intake dag en de drie dagen durende cursus die daarop volgt.

Bezwaar bij het CBR

Het aantekenen van bezwaar bij het CBR tegen een EMG cursus kan een van de meest uitdagende procedures zijn met betrekking tot boetes en maatregelen. Dit betekent echter niet dat deze zaken niet te winnen zijn. Bekijk bijvoorbeeld uitspraken van de Raad van State en de rechtbank Rotterdam voor succesverhalen.

Zoals eerder genoemd, is er veel regelgeving van toepassing op het opleggen van deze cursus. Als dit de eerste keer is dat je een EMG
cursus krijgt opgelegd en je hebt nog nooit eerder bezwaar ingediend, dan staan wij je bij. Meesterboete helpt dagelijks mensen in strafzaken waarbij het rijbewijs is ingenomen. Dankzij onze ervaring en kennis slagen we er vrijwel altijd in om het rijbewijs van onze cliënten terug te krijgen.

Als je bezwaar wilt maken tegen de cursus bij het CBR, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij werken niet met
uurtarieven, maar hanteren vaste prijzen, zodat je altijd duidelijkheid hebt over de kosten.

Ook bereikbaar via Whatsapp.

info@meesterboete.nl

0031 (6) 34559586